Тема:

#Свидетели на Йехова

Свидетели на Йехова тероризират хора по домовете през уикенда

Представители на „Свидетели на Йехова“ звънят по вратите на хората в почивните дни, за да проповядват. Очевидно...

Най-новото