Тема:

#Светла седмица

Започва Светлата седмица – символ на просветление!

От втория ден след Великден до втората пасха в неделя продължава Светлата седмица, която е посветена на...

Започва Светлата седмица!

Днес, на втория ден след Великден, е началото на Светлата седмица - период, в който се прославят...

Най-новото