Тема:

#стихосбирка

Общината финансира с 800 лв. стихосбирка и с 3500 – белетристика

Община Пловдив чрез отдел „Култура, археология и културно наследство“ на Община Пловдив обявява сесия за набиране на ...

Най-новото