Тема:

#селища

Намаляват броя на автобусите от Пловдив до селища в областта

Разписанието на автобусите за областната транспортна схема до близките до Пловдив население места ще бъде оптимизирано. За...

30% от средствата се връщат в бюджета на кметствата на малките селища

Парламентът гласува днес изменения в Закона за местното самоуправление и местната администрация. С промените поне 30 на сто...

Пускат водата в 10 села до Димитровград, чиста е

Излязоха резултатите от изпитанията на водата в трите водовземания в димитровградските села Брод, Райново и Златополе, които...

Най-новото