Тема:

#рехабилитация

4-годишната Мария се превърна от изплашено дете в цветна пеперуда

4-годишната Мария е слънчево дете, включено в програмата за комплексна подкрепа за успешно интегриране в образователната система...

Най-новото