Тема:

#райони

Разделят България на 4 района

Промяна в Закона за регионалното развитие предвижда четири вместо сегашните шест области - Дунавска, Черноморска, Югозападна и Тракийско-Родопска. Дунавският...

Най-новото