Тема:

#професия

Професията програмист – елитарно занимание, за избрани

Интервю със  Найден Гичев от Programatic и Иван Анастасов от Ubir-Bulgaria Какво е общото между внукът на Светлин...

Жeни от големи градове – с най-голямо желание за нова професия

Според резултати, получени от непредставително проучване на нагласите на участници в курсове за професионално обучение, направено по...

Най-новото