Тема:

#право

Даниел Вълчев: Обучението в Юридическия е на високо ниво

Качестовото на юридическото образование няма да се влоши заради приема с матури в специалност "Право" в Софийския...

Най-новото