Тема:

#поправки

5 г. затвор за психически тормоз и домашно насилие

Парламентът гласува единодушно на първо четене промяна в Наказателния кодекс, която регламентира по-тежки наказания за домашното насилие. Според поправките...

Най-новото