Тема:

#Петко Славейков

192 г. от рождението на Петко Славейков

Петко Славейков е роден във Велико Търново на 17 ноември 1827 година. Син е на занаятчията Рачо...

Най-новото