Тема:

#олигархия

Съюз на комунистите: Протестът е битка на една част от олигархията с друга!

Днешните протести не спомагат за преодоляването на бедността и безработицата, доколкото по никакъв начин не поставят въпроса...

Най-новото