Кандидатът за МВР министър на ИТН е плагиатствал, уволняват го от СУ

Вижте още

Петър Илиев, кандидат за министър на правосъдието в първия кабинет на ИТН с премиер Николай Василев и силов министър и вицепремиер в правителството с премиер Пламен Николов, е плагиатствал. В СУ „Климент Охридски“, където работи, са започнали процедура по уволнението му, съобщават на сайта на учебното заведение. Припомняме, че точно преди да бъде посочен Пламен Николов като номинация за премиер, за поста с останалите партии в парламента, бе обсъждано името на Петър Илиев.

Ето какво се казва в становището на СУ:

По повод многобройни журналистически запитвания отдел „Информация и връзки с обществеността“ на Софийския университет е упълномощен да съобщи следното:

Във връзка с постъпили сигнали Етичната комисия на Софийския университет извърши проверка по реда, предвиден във Вътрешните правила за извършване на проверка за плагиатство и недостоверност на научни данни в научни трудове на членовете на академичния състав на Софийския университет.

Въз основа на резултатите от проверката Етичната комисия излезе със становище, че в книгата на д-р Петър Илиев „Компетенцията на Народното събрание“ е налице плагиатство, при което значителни части от чуждо произведение – дисертацията „Парламентарен контрол“ на Наталия Киселова, е използвано и представено за авторски труд, без дисертацията да е цитирана като източник.

Съгласно чл. 129, ал. 2, т. 2 от Правилника за устройството и дейността на Софийския университет (ПУДСУ) установеното по предвидения в закона ред плагиатство е основание за прекратяване на трудовото правоотношение. Същият текст изисква при наличие на данни за плагиатство и обосновано искане Факултетният съвет да избере комисия от специалисти в съответната област на висше образование или професионално направление, която да изготви мотивирано становище до Факултетния съвет.

Тъй като заключението на Етичната комисия показва наличие на данни за плагиатство, ректорът на Софийския университет отправи обосновано искане до Факултетния съвет на Юридическия факултет за започване на процедурата по чл. 129, ал. 2, т. 2 ПУДСУ. Това означава процедура по уволнението му.

1 COMMENT

guest
1 Коментар
Стари
Нови Най-одобрявани
Inline Feedbacks
View all comments
д. д.

е, какво да очакваш от кандидата на слави трифонов – с много езици и супер интелигентен, преписал само 80 страници

Последни